Kontaktujte nás: 774 424 369 | info@strafinpo.cz

Strategické finanční a investiční poradenství

    

 

ZAMÝŠLÍTE PRODAT FIRMU?

(nebo její část, či jen určité aktivum)

    

 

Chystáte se tak učinit v blízké, nebo vzdálenější budoucnosti? Čím dříve se na prodej začnete připravovat a nastavovat na prodej Vaši firmu, tím můžete prodávat za výhodnějších podmínek.

Zjistěte, co na Vaší společnosti investor ocenění a zaplatí a co naopak ne, co po Vás při odkupu společnosti bude požadovat a co to pro Vás může znamenat i v budoucnu.

 

Věřte, že se vyplatí přemýšlet, plánovat a připravovat své kroky s dostatečným předstihem:

 

  • Připravte svou společnost na proces prodeje v dostatečném předstihu, jedině tak můžete zrealizovat prodej za skutečně nejvýhodnějších podmínek.
  • Určitě Vás bude zajímat, jaký typ investora nejpravděpodobněji projeví zájem a jaký pro Vás bude ten nejvhodnější.
  • Nechte si popsat, jak bude proces prodeje vypadat, jaké bude mít etapy, kolik času zabere, co si od Vás vyžádá.
  • Určím Vám opatření, která je k výhodnému prodeji firmy vhodné přijmout a zároveň se společně můžeme domluvit na jejich realizaci. 
  • Připravím materiály pro potenciální zájemce o odkup Vaší společnosti, pomohu určit strategii oslovení investorů, toto oslovení provedu a poskytnu podporu při komunikaci a vyjednávání prodeje.
  • Provedu Vás samotným prodejním procesem ve všech jeho fázích.