Kontaktujte nás: 774 424 369 | info@strafinpo.cz

Strategické finanční a investiční poradenství

 

 

ZAMÝŠLÍTE KOUPIT FIRMU?

(nebo její část, či jen určité aktivum)

 

Podnikejte kroky k nákupu firmy nebo její části s řádnou rozvahou, jedině tak koupíte za nejvýhodnějších podmínek aktivum, které přinese to, co očekáváte:

 

  • Pokud jste s úvahami na začátku, nechte si ověřit, jaká investice pro Vás bude nejvýhodnější.
  • Nechte si zanalyzovat budoucí efekty, případně synergie, které Vám investice do cizí společnosti přinese.
  • Přijměte doporučení, jak zahájit a vést jednotlivé kroky k převzetí cizí společnosti.
  • Ověřte si, že se chystáte nakupovat za cenu, která nebude vyšší, než jakou skutečně vyhlédnuté aktivum má.

  • Projděte si seznam podkladů a dokumentů, které bude po prodávajícím vhodné požadovat.
  • Poslechněte si, na co se při převzetí cizí společnosti zaměřit a co při jejím přebírání nepodcenit.
  • Vyslechněte si doporučení, jak celou transakci pojmout, zrealizovat a jak postupovat po jejím dokončení a přebírání společnosti.

  • Celým nákupním procesem Vás rád za sjednaných podmínek provedu, proces budu řídit a pomohu zdárně dokončit.