Kontaktujte nás: 774 424 369 | info@strafinpo.cz

Strategické finanční a investiční poradenství

 

 

 Ing. Květoslav Vilímek

 

 

 

  

 

Po absolvování studia podnikového řízení a ekonomiky na pražské Vysoké škole ekonomické jsem téměř 20 let získával praxi v různých korporátních strukturách, ve kterých jsem se zabýval širokou škálou investičních činností, správou majetku, finančním řízením a rozhodováním a korporátní správou. Znalosti jsem si dále pravidelně doplňoval účastí na tématických školeních a workshopech.

 

Zkušenosti jsem nabýval jako člen nejužšího vedení investičních, obchodních i výrobních firem s převažující odpovědností za firemní finance a správu.

 

Letité zkušenosti z private equity investiční společnosti, ve které jsem měl každoročně příležitost hodnotit desítky investičních projektů mne dovedli k přesvědčení, že každý business je v něčem specifický, zároveň však firmy, jejichž vlastníci uvažují o prodeji, vykazují řadu společných rysů, z nichž některé negativní mohou významně ovlivnit podmínky zamýšleného prodeje firmy, případně podmínky, za jakých firma získá externího investora.

 

Při poskytování poradenství a manažerských služeb se opírám o získané zkušenosti, stejně jako se detailně seznamuji s každým jednotlivým případem a potřebou klienta, jedině tak se mi daří nabízet a poskytovat přesně to, co klient požaduje a očekává.

 

 

 

Pro naši spolupráci považuji za důležité sdělit, že pracuji sám a za sebe, nejsem součástí žádné sítě poradců, v rozhodování jsem samostaný a pro poradenskou spolupráci flexibilní, nedisponuji štábem spolupracovníků a asistentů a spolupráci tak nepotřebuji zatěžovat dodatečnými režijními náklady.