Kontaktujte nás: 774 424 369 | info@strafinpo.cz

Strategické finanční a investiční poradenství

Prodáváte společnost, nebo její část


Věřte, že se vyplatí přemýšlet, plánovat a připravovat své kroky s dostatečným předstihem:

-        Připravte svou společnost na proces prodeje v dostatečném předstihu, jedině tak můžete zrealizovat prodej za skutečně nejvýhodnějších podmínek

-        Určitě Vás bude zajímat, jaký typ investora, zájemce o Vaši společnost o jeho koupi projeví zájem a jaký pro Vás bude nejvhodnější 

-        Nechte si popsat, jak bude proces prodeje vypadat, jaké bude mít etapy, kolik času zabere, co si od Vás vyžádá

-        Zjistěte, co na Vaší společnosti investor ocenění a zaplatí a co naopak ne, co po Vás při odkupu společnosti bude požadovat a co to pro Vás může znamenat v budoucnu


Kupujete společnost, nebo její část


Podnikejte kroky k nákupu společnosti nebo její části s řádnou rozvahou, jedině tak koupíte za nejvýhodnějších podmínek aktivum, které přinese to, co očekáváte

-        Pokud jste s úvahami na začátku, nechte si ověřit, jaká investice pro Vás bude nejvýhodnější

-        Nechte si zanalyzovat budoucí efekty, případně synergie, které Vám investice do cizí společnosti přinese

-        Přijměte doporučení, jak zahájit a vést jednotlivé kroky k převzetí cizí společnosti

-        Ověřte si, že se chystáte nakupovat za cenu, která nebude vyšší, než jakou skutečně vyhlédnuté aktivum má

-        Projděte si seznam podkladů a dokumentů, které bude vhodné po prodávajícím požadovat předložit

-        Poslechněte si, na co se při převzetí cizí společnosti zaměřit a co při jejím přebírání nepodcenit

-        Vyslechněte si doporučení, jak celou transakci pojmout, zrealizovat a jak postupovat po jejím dokončení a přebírání společnosti


Máte zájem zvýšit efektivitu podnikání Vaší společnosti, či jen přechodně pomoci se zvládnutím aktuálních příležitostí, případně problémů po finanční stránce


mohu formou poradenského kontraktu na sjednanou dobu zastoupit pozici finančního managera, ekonoma, finančního ředitele tam, kde je třeba

-        zvyšovat finanční výkonnost

-        nastavit principy a schémata finančního řízení

-        nastavit procesy standardní korporátní správy

-        profesionálně řídit a spravovat  cash-flow, pracovní kapitál, aktiva i pasiva společnosti

-        zajistit externí financování (bankovní, investiční, případně privátní)