Kontaktujte nás: 774 424 369 | info@strafinpo.cz

Strategické finanční a investiční poradenství

 

         

 

Poskytované služby musí klientům přinášet požadované efekty.

 

Pro dodržení tohoto pilíře stanovuji:

1. Meřitelné cíle spolupráce

2. Ukazatele pro měření plnění cílů

3. Termíny pro určení plnění cílů

A efekty spolupráce průběžně s klientem vyhodnocujeme.